bringing up

auginimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Šeimos ir mokyklos veikla, teikianti materialines ir dvasines sąlygas augančiajai kartai bręsti. Auginimas apima slaugą, maitinimą, priežiūrą, aprūpinimą būtinais reikmenimis, įvairius pamokymus. Auginimo sąvoka beveik sutampa su pedagogine ugdymo sąvoka, bet jos skiriasi pobūdžiu. Ugdymas – tai kryptingas, planingas, nuolatinis procesas, trunkantis visą žmogaus gyvenimą. Auginimo procesas yra ne toks kryptingas ir baigiasi, kai vaikas subręsta savarankiškam gyvenimui. Auginimo sąvoka mokslinėje pedagoginėje literatūroje skiriama rečiau, bet kaip etnopedagogikos kategorija ji ypač dažna šeimoje, buitinėje kalboje. atitikmenys: angl. bringing up vok. Zucht rus. выращивание

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Look at other dictionaries:

  • Bringing — Bring Bring, v. t. [imp. & p. p. {Brought}; p. pr. & vb. n. {Bringing}.] [OE. bringen, AS. bringan; akin to OS. brengian, D. brengen, Fries. brenga, OHG. bringan, G. bringen, Goth. briggan.] 1. To convey to the place where the speaker is or is to …   The Collaborative International Dictionary of English

  • bringing — (Roget s IV) n. Syn. fetching, carrying, transporting, importing, accompanying, conducting, introducing, shipping, bearing, hauling, ushering in, bringing in, conveying, delivering, procuring, getting, providing. Ant. taking*, deporting, sending …   English dictionary for students

  • bringing-up — /brɪŋɪŋ ˈʌp/ (say bringing up) noun 1. → upbringing. 2. child training or care …   Australian English dictionary

  • bringing up — auginimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Viena pagrindinių ugdymo funkcijų – pirmiausia fizinių galių tobulinimas. atitikmenys: angl. bringing up vok. Zucht, f rus. выращивание …   Sporto terminų žodynas

  • bringing up — auginimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Šeimos ir mokyklos veikla, teikianti materialines ir dvasines sąlygas jaunajai kartai bręsti. Auginimo funkcijos: slauga, maitinimas, priežiūra, aprūpinimas būtinais reikmenimis.… …   Sporto terminų žodynas

  • bringing up — noun helping someone grow up to be an accepted member of the community they debated whether nature or nurture was more important • Syn: ↑breeding, ↑fostering, ↑fosterage, ↑nurture, ↑raising, ↑rearing, ↑upbringing …   Useful english dictionary

  • bringing-up — | ̷ ̷ ̷ ̷| ̷ ̷ noun : training in childhood : rearing people so unlike her in temperament and bringing up William Black …   Useful english dictionary

  • bringing — n. taking with, taking along brɪŋ v. carry with, take with; present …   English contemporary dictionary

  • bringing in — taking in, admitting; earning, yielding …   English contemporary dictionary

  • bringing-up — bring·ing up || ‚brɪŋɪŋ ÊŒp educating, rearing (of children) …   English contemporary dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.